2 Σεπτεμβρίου 2008

Η ετήσια έκθεση… ιδεών

Ο Κώστας Καραμανλής διαβεβαίωσε τους συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ ότι, στην περίπτωσή τους, όσον αφορά το ασφαλιστικό δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός. Αλλά αυτό σημαίνει παραδοχή κυβερνητικών αιφνιδιασμών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλους τομείς. Ή την γενικότερη αποδοχή της μεθόδου των αιφνιδιασμών ως βασικής κυβερνητικής μεθόδου στα ζητήματα της κοινωνικής, της εισοδηματικής και της, εν γένει, οικονομικής πολιτικής. Ακόμη χειρότερα: μια τέτοια κυβερνητική στάση δηλώνει εχθρότητα κατά των εργαζομένων και, σε προέκταση, εχθρότητα κατά της κυβερνώμενης χώρας…

Διότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να τοποθετεί το εισόδημα στο κέντρο της πολιτικής της, στο κέντρο, δηλαδή, της οικονομικής πολιτικής, εκεί όπου τοποθετείται από την ίδια την οικονομική επιστήμη: μετά τον πόλεμο, οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων δυτικών χωρών εφάρμοσαν πολιτικές ανακατανομής των εισοδημάτων, είτε με τη φορολογία, είτε με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Σκοπός ήταν να αποφευχθεί η επανάληψη μιας οικονομικής κρίσης, όπως εκείνη πού γνώρισε η Δύση ανάμεσα στα 1930 και στα 1940, με την εξασφάλιση πόρων στα άτομα που, για αντικειμενικούς ή και υποκειμενικούς λόγους, δεν μετείχαν στην παραγωγή, με αποτέλεσμα να διατηρούν την απασχόληση σε χαμηλό επίπεδο.

Από το 1960 και, προοδευτικά, μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες ανακατανομής δεν αποβλέπουν μόνο στην εκ των υστέρων διόρθωση των εισοδημάτων, άλλα στην άμεση διόρθωση τη στιγμή που το πρόβλημα δημιουργείται. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της πολιτικής εισοδημάτων είναι περισσότερο οικονομικός παρά κοινωνικός: σκοπεύει να διαφυλάξει τις οικονομίες, στις οποίες ή πλήρης απασχόληση έχει πραγματοποιηθεί, από τους κινδύνους του πληθωρισμού˙ που είναι ακόμα μεγαλύτεροι στις μέρες μας όπου ο προστατευτισμός έχασε έδαφος σε όφελος των ελευθέρων συναλλαγών...

Tα πράγματα είναι απλά: τα εισοδήματα, αν ελαττώνονται πολύ γρήγορα, θεωρούνται πληθωριστικοί παράγοντες, γιατί προκαλούν αύξηση του κόστους παραγωγής πού προκαλεί με τη σειρά της αύξηση των τιμών. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Μόλις προχθές οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έκαναν λόγο για πρωτόγνωρη επίθεση στα εισοδήματα: «οι ονομαστικές αυξήσεις δεν υπερβαίνουν το 2%, ο επίσημος πληθωρισμός είναι 4,9% και οι ανατιμήσεις στα βασικά είδη είναι 7,5%»!

Το ρεπορτάζ λέει ότι η ετήσια κυβερνητική έκθεση… ιδεών που θα εκφωνηθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ θα περιέχει στοιχεία αιφνιδιασμού των εργαζομένων. Στοιχεία του τύπου «η οικονομική μας πολιτική παραμένει σταθερή, συνεχίζουμε με συνέχεια και με συνέπεια». Κάτι τέτοιο δηλώνει εχθρότητα κατά των εργαζομένων, και σε προέκταση εχθρότητα κατά της χώρας, αφού σημαίνει κλιμάκωση της επίθεσης κατά του εισοδήματος των εργαζομένων, περαιτέρω ελάττωσή του. Και είπαμε: τα εισοδήματα, αν ελαττώνονται πολύ γρήγορα, θεωρούνται πληθωριστικοί παράγοντες, γιατί προκαλούν αύξηση του κόστους παραγωγής πού προκαλεί με τη σειρά της αύξηση των τιμών. Οικονομική κρίση…

Νίκος Τσαγκρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: